All digital week 2019

All digital week är en europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet. Alla programpunkter är gratis och det är drop-in, ingen anmälan behövs. Välkommen!

Legimus & Bibliotekets e-tjänster

Legimus är en digital tjänst som ger tillgång till talböcker för personer som har svårt att läsa tryckt text till exempel på grund av dyslexi eller synnedsättning. Vi registrerar Legimuskonton, visar hur du kommer igång och svarar på frågor.

 Vi visar också hur du använder bibliotekets webbplats, lånar e-böcker samt läser tidningar och tidskrifter via Pressreader.

 Måndag 25 mars kl. 16—18 Drop-in Plats: Djurås bibliotek

 

Dalatrafiks digitala tjänster

Dalatrafik visar sina digitala tjänster i appen och på webbsidan. Till exempel får du veta hur du köper biljetter, bokar anropstyrd trafik  samt ser tidtabeller och förseningar i trafiken.

Tisdag 26 mars kl. 13.30—15.00 Drop-in Plats: Djurås bibliotek

 

IT-hjälp

Kom in till oss med dina IT-frågor! Det kan gälla smarta telefoner, datorer eller andra enheter.

Tisdag 26 mars kl. 15—17  Drop-in Plats: Mockfjärds bibliotek

Onsdag 27 mars kl. 13—16 Drop-in Plats: Djurås bibliotek

 

Bibliotekets e-tjänster

Vi visar hur du använder bibliotekets webbplats, lånar e-böcker samt läser tidningar och tidskrifter via Pressreader.

Torsdag 28 mars kl. 15—17 Drop-in Plats: Mockfjärds bibliotek