Postadress

Behöver du skicka paket, brev eller fakturor till oss? Använd följande adresser...

Adress för brevförsändelser

Gagnefs kommunbibliotek

785 80 GAGNEF

Adress för paketförsändelser

Djurås bibliotek

Södra Industrivägen 8

785 61 DJURÅS

Fakturaadress

Gagnefs kommun

Referens: GK401

Fakturaenheten

785 80 Gagnef