Bäsna skolbibliotek

Biblioteket på skolan i byn Bäsna är ett skolbibliotek som enbart används av skolans elever och personal.

Den boksamling som finns här är därför anpassad för skolans behov. Här finns enbart barnböcker för de yngre åldrarna.

Biblioteket bemannas av skolbibliotekarie cirka en gång i månaden. 

Kontakta Bäsna skolbibliotek

Adress: Bäsnavägen 23 A 781 95 BORLÄNGE