Brödraskapet

Många minns säkert Jan Guillous korstågstrilogi om tempelriddaren Arn Magnusson. Brödraskapet är första delen i en korstågstrilogi, skriven av den brittiske författarinnan Robyn Young. Handlingen utspelar sig drygt 80 efter Arns tid.

I Herrens år 1260 danas vännerna William Campbell och Garin de Lyons till tempelriddare i tempelherreordens högkvarter i England. Båda upplever en stark press från omvärlden att uppfylla deras förväntningar på dem, Garin som den siste av en anrik adelsätrt och William som efter att ha orsakat sin lillasysters död upplever att han måste bevisa för fadern att han är en god son och lämplig blivande riddare.
I Mellanöstern rasar ännu kampen mellan korsfararna och den muslimska världen. Det mamelukiska styret i Egypten och Syrien som efterträtt Saladins ätt gör var de kan för att bekämpa de kvarvarande korsfararna, samtidigt som de måste värja sig gentemot mongoliska trupper österifrån. Den segerrike mamelukiske härföraren Baybars griper makten och utsätter de kristna för ett skoningslöst krig. Jerusalem är sedan länge i mamelukernas händer, men ännu behärskar korsfararna ett antal städer och fästen i Palestina.

Inom tempelherreorden finns en hemlig sammanslutning, ett brödraskap som strävar efter fred och försoning i en kall, brutal värld. Deras yttersta mål skulle dock den katolska kyrkan anse kättersk om de fick kännedom om den. Deras mål och ideal står nedskrivna i en hemlig bok som skulle bli komprometterande för hela tempelherreorden om den blev allmänt känd, Graals bok.

Tempelriddarna hotas dock av fiender som fått kännedom om boken och försöker genom våld och list komma över den. Will och Garin blir indragna i ränkerna kring Graals bok, vilket sätter deras vänskap på hårda prov.

Will inleder samtidigt en hemlig relation med en ung kvinna, Elwen, systerdotter till Wills förste läromästare, en relation som på grund av hans ställning är förbjuden. Hon blir snart själv inblandad i ränkerna kring Graals bok. Allt står nu på spel, inte bara för Brödraskapet och tempelherreorden utan även för Wil Campbell personligen.

Brödraskapet och de efterföljande romanerna Korståg och Rekviem är en berättelse som rymmer politik, passion, intriger, svek, krig och hämndbegär i en tid då kungariket Jerusalems och Tempelherreordens ödestimma slår

Målgrupp:

Tipsat av: - den 1 augusti 2019