Digitala forskarsalen

Använd Digitala forskarsalen på Riksarkivets hemsida för att släktforska!

På biblioteken i Djurås, Mockfjärd, Dala-Floda och Björbo finns möjligheten att släktforska via 
Riksarkivets digitala forskarsal. Du lånar en dator och personalen hjälper dig att logga in.

OBS! Du måste använda någon av bibliotekets datorer för att tjänsten ska fungera.

Kontakt