Enkätundersökning

Vad tycker du om bibliotekets webbplats?

Två studenter från Högskolan Dalarna gör just nu sitt examensarbete hos oss på biblioteket. De har gjort en enkät för att undersöka vad användarna tycker om bibliotekets webbplats. Fyll gärna i enkäten och delta i studien. Enkätformuläret hittar du här https://forms.gle/J4DjoPWLoxMApQJ78