Skaffa lånekort

Här kan du skaffa ett tillfälligt lånekort. Det är gratis och gäller på alla biblioteken i Gagnefs kommun.

Tillfälligt lånekort

Ett tillfälligt lånekort ger dig möjlighet att reservera material i vår webbkatalog och ladda ner e-böcker. Det tillfälliga lånekortet fungerar bara under en viss tid. För att du ska kunna fortsätta använda våra webbresurser så måste du hämta ut ditt lånekort på ett av våra bibliotek inom 10 dagar. Tänk på att lånekortet är personligt och du måste därför ta med dig en giltig id-handling för att få ut ditt lånekort. Fyll i din ansökan nedan så kommer kortet att vara klart när du hämtar det hos oss. Välkommen!

Tillfälligt lånekort

För din bekvämlighet kan du välja hembibliotek. Det blir då automatiskt valt bl.a vid reservation.

    Lånekort och låntagaransvar

    Lånekort kan alla få som börjat i F-klass eller är äldre. Besök något av våra bibliotek så får du ett lånekort medan du väntar. Du måste ha en giltig id-handling med dig. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillåtelse för att få ha ett lånekort. En blankett måste då fyllas i och signeras av målsman och lämnas till bibliotekspersonalen. Målsman ansvarar för det som barn lånat tills barnet fyllt 18 år.
    Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är själv ansvarig för allt som lånats på kortet tills lånen har avregistrerats. Låna inte ut kortet till andra. Om du förlorat ditt lånekort, spärra det omedelbart. Ring 0241-15205, bibliotekets låneexpedition. Förlorat lånekort ersätts med 20 kr.