Gråns - En by som varit

Vid Österdalälvens västra sida, strax norr om Överbacka här i Gagnefs kommun låg i fornstora dagar en by vid namn Grånäs. Byn omtalas i skrift så tidigt som 1381 under namnet Gradhones, och är i folkmun känd som Gråns. Härifrån kom Kerstin Persdotter, den kvinna som år 1786 dömdes till döden för giftmord på sin svärfar och blev den sista kvinnan i Gagnefs socken att avrättas. Under 1800-talet avfolkades Grånäs, den by som en gång varit Gagnefs största. Idag återstår ingenting av Grånäs i alla fall inget synligt ovan jord

I sin bok ”Gråns – en by som varit”, skildrar Ottilia Adelborg hur livet kan ha gestaltat sig i Grånäs under dess ödessekel och den förbannelse som i slutändan ska ha utplånat byn. Boken inleds med en syn som Ottilia Adelborg säger sig ha sett, verklig eller påhittad får läsaren själv avgöra, där hon ser Grånäs forna invånare resa sig ur sina gravar och återvända för att för en kort stund väcka liv i sin ödeby.

Själva berättelsen tar avstamp i morddramat i Gråns 1786, där Adelborg skildrar hur det kan ha gått till och samtidigt försöker skapa förståelse för de inblandades gärningar och bevekelsegrunder utan att direkt döma dem. Därefter fortsätter Ottilia Adelborg att skildra livet i byn, både glädjeämnen men också olyckor kopplade till förbannelsen. Hennes uttalade mål med boken är att skildra livet i Gagnefs socken före industrialiseringen under 1800-talet, under den tid då ännu de flesta levde av jordbruket och hon har också bemödat sig att använda gagnefsdialekten i bokens dialoger.

Det är en spännande berättelse om Grånäs under sitt sista sekel, skildrat gård för gård och där varje gårds nedgång och försvinnande direkt eller indirekt påverkar andra gårdars förfall. Det är en berättelse om sorg och glädje, om kärlek och hat, om liv och död. Det är en minnesskrift, inte över hur det var i Gråns, utan hur det kunde ha varit. Det är en berättelse om hur livet gestaltade sig i en by i Gagnefs socken i en tid olik vår, men med människor som på många sätt liknar oss. Kanske läser en och en annan gangsing sina förfäders historia i Ottilia Adelborgs ”Gråns - en by som varit.”

Målgrupp:

Tipsat av: - den 3 september 2019