Ansvarar för barnverksamheten på folkbiblioteken. Registrerar Legimus.