Låneregler

Lånetid

Normal lånetid är 4 veckor. På efterfrågat material kan lånetiden vara kortare.
Lånetiden för årets tidskrifter är 1 vecka, föregående års tidskrifter: 4 veckor. Musik-cd: 2 veckor.

DVD-film

DVD-hyra: 15 kr/st för 7 dygn. Åldersgräns för att få låna film är 15 år.
Lokala filmer ingen avgift.

Förseningsavgifter

Uttages av låntagare som är 15 år och äldre.
Vuxenbok/tidskrift: 5 kr/vecka.
DVD: 5 kr/dag (endast för öppethållande-dagar)
1:a krav: 10 kr
2:a krav: 10 kr
Räkning utskickas efter 2:a kravet, räkningsavgift: 10 kr.

Om du har fått en räkning på media som du har möjlighet att återlämna så kan du bortse från räkningen då den utgörs av en ersättningsavgift och motsvarar ungefär vad det kostar oss att ersätta mediet. Eventuella förseningsavgifter och administrationsavgifter måste du däremot betala.

OBS! Om du har mottagit räkning på ej återlämnade media och placerats på restlista blir du spärrad från vidare lån. Detta innebär att du inte får fortsätta att låna förrän du reglerat skulden via räkningen eller i gott skick återlämnat det media som du lånat.

Ersättning för skadade och förkomna medier

För media som skadats eller förkommit uttages:

Barnbok=100 kr

Vuxenbok=200 kr

CD-bok=100 kr

CD-musik=100 kr

Tidskrift=50 kr

DVD-film=200 kr


Målsman är skyldig att ersätta det barn lånat och ej återlämnat.