Ansvarar för skolbiblioteken på grundskolorna, bokpratar och har undervisning i källkritik i skolan. Är registrerare för Legimus.