Ansvar för folkbiblioteken, fjärrlån, mediaurval för vuxenlitteratur, webben och IT-ansvarig.