Ansvar för Boken Kommer, mångspråk, medieurval för vuxenlitteratur, digital delaktighet,registrerare i Legimus.