Mycket att göra hela tiden

Vakna - Väcka - Springa... Tre ord på sex sidor, och så fortsätter det. Eva Lindström är minimalist och får på ett förunderligt sätt mycket sagt med få ord. Och roligt är det. Hon har såklart bildskapandet till sitt förfogande, genom de underfundiga och humoristiska illustrationerna som förstärker orden och bildar en fond för läsarens egna deltagande i berättelsen. Det är något vilsamt och inbjudande med den här sparsamheten av ord och uttryck - jag som läsare ges plats!

Historien kretsar kring en flicka och hennes tre blå hundar. Det är mycket att stå i när man är människa och tar hand om hundar.

Och det gäller att göra det roligt, annars är det bara mycket att göra hela tiden

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Eva den 7 mars 2023