När Finland var Sverige

Visste du att Finland fram till 1809 var en integrerad del av Sverige? Att det har varit svenskt ungefär dubbelt så länge som exempelvis Skåne? Inte? Du är inte ensam! Enligt Herman Lindqvist är det åtskilliga svenskar som idag inte känner till Finlands och Sveriges gemensamma historia! Denna bok skildrar på ett underhållande sätt Finlands svenska historia. Den tar avstamp från förhistorisk tid och beskriver i korthet de olika folkstammar och språk som fanns i Finland före den svenska erövringen omkring 1150-1250. Boken visar att Finland överhuvudtaget inte fanns som land före den svenska tiden. Det land som skulle bli Finland formades under den svenska tiden, under en period när även Sverige formades till ett enat kungarike.

Lindqvist redogör också kring välkända myter kring Sveriges erövring av Finland och hur historieforskningen gjort upp med dessa myter. Han berättar även hur Finlands svenskspråkiga befolkning blev till, det vill säga Finlandssvenskarna, hur svenska språket influerat det finska språket och vilken betydelse Finland och finnarna haft i svensk historia.

Boken har kritiserats för att den glider över i att berätta om svensk rikshistoria och även fast Lindqvist försöker hålla ett finländskt perspektiv kan det ibland kännas som att han tappar fokus och börjar berätta om Sveriges historia som han redan redogjort för i tidigare böcker. Men det är förmodligen delvis en medveten strategi av författaren för att visa att Sveriges och Finlands historia hänger samman, fram till det ödesdigra året 1809 då Finland gick förlorat för Sverige.

Boken avslutar med att skildra hur Sverige förlorade Finland, och i korthet om den finska nationalismen som vaknade redan under svensktiden men som sköt fart under den ryska tiden och som ledde fram till självständigheten 1917. Trots att det gått 210 år sedan Finland gick förlorat för Sverige, och 102 år sedan Finland blivit självständigt är banden ännu starka länderna emellan. Sverige har legat i krig med stort sett alla sina grannar, men inte med Finland och den rivalitet som finnas länderna emellan syns nog mest på ishockeyarenan idag!

“När Finland var Sverige” är en underhållande och färgstark berättelse om hur Finland blev till och de två ländernas ömsesidiga förhållande och inflytandet över varandra. Utan Sverige inget Finland, men utan Finland funnes kanske inte heller Sverige som vi känner det?

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Tobias den 3 december 2019