För personal i förskolan och grundskolan

Här har vi samlat information för dig som arbetar i förskolan och grundskolan.

Träklossar det står A, B, C på.

Förskolan

Besök till biblioteket

Alla förskolor är välkomna att besöka våra bibliotek. Om en hel barngrupp vill komma kan det vara bra att kontakta biblioteket innan om en lämplig tid för att undvika att krocka med skolans klassbesök.

Temakassar

Det finns 10 färdiga temakassar för utlån till förskolan och annan pedagogisk omsorg. Kassarna kan beställas genom att:

  • Logga in och reservera själv. Sök på temakasse.
  • Ringa Djurås bibliotek 0241-15 205 eller mejla bibliotek.djuras@gagnef.se

Kassarna hämtas och lämnas på våra kommunbibliotek i Djurås, Mockfjärd, Floda och Björbo. Lånetiden är 6 veckor. 

Teman

Vänskap 1, Vänskap 2, Genus, Lika olika, Känslor, Årstider, Djur och natur, Rim och ramsor, ABC123, Länder och kulturer.

Om ni är intresserade av en kasse med ett annat tema skicka ett mejl eller ring till barnbibliotekarien, isabelle.triumf@gagnef.se, 0241-251 29.

 

Grundskolan

Klassbesök

Alla klasser från förskoleklass till årskurs 9 är välkomna att besöka biblioteket. För att  klasser som vill komma kontinuerligt inte ska komma samtidigt görs ett schema på respektive bibliotek. Kontakta ditt skol- eller folkbibliotek vid terminsstart.

Elever som börjat förskoleklass får under sitt första klassbesök ett lånekort. Till detta behöver en målsman skriva under en förbindelseblankett för lånekort. Blanketterna lämnas in till biblioteket i god tid innan första besöket.

Gruppläsning

Gagnefs kommunbibliotek har böcker för gruppläsning. Till varje titel finns det 3-5 exemplar. Kontakta personalen om du vill låna gruppläsningsböcker till din klass.

För att se vilka titlar som finns att tillgå klicka på länkarna.

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Bokprat

Skolbibliotekarie Lindy ger bokprat till alla elever i årskurs 3 och 6 i Gagnefs kommun. Bokprat är ett tillfälle för elever att få en presentation av blandade böcker med syftet att skapa läslust. Datum och tid bestäms med Lindy. 

Biblioteksvisning

Biblioteksvisning kan ges vid efterfrågan. Kontakta respektive bibliotek vid intresse.

Undervisning

Undervisning i källkritik ges till årskurs 7. Datum och tid bestäms med skolbibliotekarie Lindy.

Kontakt grundskolan

Kontakt förskolan

Böcker om digital kompetens