Personal

  1. Linda Linnarsson

    Titel: Skolbibliotekarie

    Ansvarar för skolbiblioteken på grundskolorna, bokpratar och har undervisning i källkritik i skolan. Är registrerare för Legimus.

    Telefon: 0241-15417