Skyddet av dina personuppgifter

Som låntagare hos Gagnefs kommunbibliotek (folkbibliotek och skolbibliotek) är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: bilder, adress, telefonnummer med mera. Gagnefs kommunbibliotek hanterar dina personuppgifter i vårt datasystem, Mikromarc. Här finns bland annat ditt namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer och i förekommande fall även din e-postadress.

Mikromarc är dessutom kopplat till vår webbplats där du själv kan logga in och se vilka personuppgifter vi har om dig. Här har du också möjlighet att själv ändra och uppdatera en del av dina uppgifter. Webbplatsen sparar ganska få uppgifter om dig. Dessa är lånekortsnummer, din pin-kod och lösenord som är krypterade, ditt användarnamn och hembibliotek. Om du använder möjligheten att betygsätta verk och göra egna listor så finns även detta sparat på webbplatsen.

Vad har vi uppgifterna till?

Vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra uppdraget att bedriva folkbibliotek och skolbibliotek enligt Bibliotekslagen och Skollagen. I Bibliotekslagen finns bestämmelser som tvingar kommuner att driva folkbibliotek och låna ut material avgiftsfritt till allmänheten. Enligt Skollagen så ska elever i skolan ha tillgång till ett skolbibliotek. Det är då nödvändigt för oss att veta vem vi lånar ut material till för att säkerställa att vi får tillbaka det lånade materialet.

Hur hanterar vi uppgifterna?

Gagnefs kommun är personuppgiftsanvarig och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Det innebär bland annat att vi ser till att:

  • Ha ett tydligt syfte
  • Ha en rättslig grund
  • Skydda dina uppgifter

Dina uppgifter finns i vårt datasystem som enbart är tillgängligt för bibliotekets personal. I vissa fall behöver vi hantera dina uppgifter manuellt, till exempel då du lägger ett inköpsförslag eller reserverar material hos oss.

Våra leverantörer, som säljer datasystemet och webbplatsen, har också möjlighet att komma åt dina personuppgifter. För att vi ska vara säkra på att leverantörerna inte sprider dina uppgifter vidare så har vi skrivit ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna. Ett avtal som ska garantera att uppgifterna endast används på det sätt vi har kommit överens om. Dina personuppgifter kommer inte att användas i kommersiella syften.

Som låntagare hos oss har du alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan själv se en del av de uppgifter som är registrerade genom att logga in på vår webbplats där du också kan uppdatera vissa av uppgifterna. Vårt datasystem är inte kopplat till någon adressleverantör som uppdaterar personuppgifter automatiskt när personer flyttar. Du behöver därför kontakta något av våra bibliotek och begära rättelse eller radering av dina personuppgifter om det blir aktuellt. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig kontaktar du något av våra bibliotek och begär att få alla uppgifter. Detta kan ta ett antal dagar eftersom vi då behöver hjälp av våra systemleverantörer.

Dina personuppgifter finns kvar i våra datasystem så länge du är aktiv låntagare hos oss. Om du inte utnyttjar möjligheten att låna så kommer dina uppgifter att raderas efter fem år.

Om du anser att vår hantering av dina personuppgifter strider mot GDPR så har du rätt att klaga hos Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som fått i uppdrag att se till så att alla organisationer följer GDPR.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna ditt lokala bibliotek om du har frågor om vår hantering av personuppgifter eller om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig.

Telefon till biblioteket i Djurås: 0241-152 05
E-post: bibliotek.djuras@gagnef.se
Enhetschef för kultur och bibliotek: Eva Nordström, 0241-151 48, eva.nordstrom@gagnef.se
Telefon till Gagnefs kommun (personuppgiftsansvarig): 0241-151 00 (vx)
Dataskyddsombud för Gagnefs kommun: registrator@gagnef.se