All digital week - Vårdens digitala tjänster

Arrangemang
Kostnad: Gratis
Målgrupp:

Vårdcentralen visar hur du, med hjälp av 1177 vårdguidens e-tjänster och appen Min vård, kan bli mer aktiv och delaktig i din behandling och hälsa.