Bokinspiration på öppna förskolan, 0-6 år

Arrangemang

Öppna förskolan fylls av böcker när barnbibliotekarie Isabelle kommer på besök. Kom och få boktips samt information om biblioteket. Det finns möjlighet att låna hem böcker. 

Barn 0-6 år.

Välkommen!

Taggar: