Kyrkskolans bibliotek

Biblioteket på Kyrkskolan i Gagnefs kyrkby är ett skolbibliotek som elever och personal på skolan använder. 

Boksamlingen som finns här består av böcker och litteratur som är anpassad för skolans behov. Barnböcker för de yngsta och mellanåldern är därför dominerande.

Biblioteket bemannas av skolbibliotekarie cirka en gång i månaden.

Kontakta Kyrkskolan

Adress: Kyrkbyvägen 41 785 30 GAGNEF