Gruppläsningsböcker högstadiet

Gruppläsningsböcker är böcker som kan användas av lärare och elever i skolan. Till varje titel finns det 3-5 exemplar. Följande böcker i listan finns att tillgå som gruppläsningsböcker för högstadiet.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Isabelle Triumf den 25 april 2017