Mörkermanifestet

För 40 år sedan fanns det fladdermuskolonier i två tredjedelar av alla kyrktorn i Västergötland. När biologen Johan Eklöf och hans kollegor undersökte samma kyrktorn för några år sedan fann de fladdermöss i bara en tredjedel av tornen. Många faktorer påverkar de vilda djurens liv, men i det här fallet kunde man peka på en extra tydlig förändring: ljuset.

I takt med LED-lampornas intåg har det blivit enormt mycket billigare att lysa upp fasader och trädgårdar, och kyrktornen är inget undantag. Dekorativt, förvisso, men fladdermössen kan inte längre skilja på natt och dag och svälter ihjäl inne i kyrktornen i väntan på mörkret.

Och det är inte bara fladdermössen som påverkas av en alltmer upplyst värld. Eklöf noterar det paradoxala i att en bok som heter Mörkermanifestet handlar så mycket om ljus, men det han framför allt beskriver är ju ljusföroreningar - det i många fall onödiga, artificiella ljuset som mångdubblats på senare år. Det påverkar mängder av djurarter negativt, då cykler för sömn, jakt och parning rubbas, och Eklöf menar att ljusets påverkan på de pollinerande insekterna är i klass med de som orsakas av klimatförändringarna. Han visar också hur vi människor påverkas av att det naturliga mörkret är alltmer frånvarande – dels rent fysiskt då sömnen blir lidande, och dels vad det gör med oss som kulturella varelser att många av oss knappt upplevt en riktig stjärnhimmel.

Johan Eklöf skriver kunnigt och lättillgängligt, och förminskar inte vidden av problemen. Hans uppriktiga oro märks i texten, men han beskriver också en begynnande rörelse för att begränsa ljusföroreningarna, och visar på hur var och en av oss kan bidra till att – hur märkligt det än låter – göra världen lite mörkare.