Vem dödade min far

Författaren Édouard Louis återvänder till sina hemtrakter för att återse sin far efter en längre tid och det som återstår av fadern är blott ett sorgligt skal. Det är en man som är knappt 50 år fyllda men med en kropp (och en själ) som är totalt nedbruten av en arbetsplatsskada. Han kan inte andas utan hjälp av en maskin, kan inte äta utan hjälp av matsmältningstabletter, kan inte arbeta längre, men tvingas göra det ändå för att kunna försörja sig. De styrande politikerna i Frankrike fattar en rad beslut att dra in på ekonomiskt stöd, mediciner, och annan hjälp för personer som precis som Édouards far inte längre har en arbetsduglig kropp. Denna lilla bok (den är endast 90 sidor lång), är sin storlek till trots en tung anklagelse mot den franska staten och den styrande makten. Men den är också en berättelse om en far och en sons komplicerade relation i ett nordfranskt industrisamhälle, där machoideal råder och den som inte följer normen kan förvänta sig våldsamma konsekvenser.