Ansvarar för tillgängliga medier. Registrerare för Legimus.