Har verksamhetsansvar för biblioteken och kulturen.