Ansvarar för barnverksamheten på folkbiblioteken. Är registrerare för Legimus.