Ansvar för folkbiblioteken, fjärrlån, mediaurval för vuxenlitteratur, webbplats och systemansvar.