Ansvar för kravhantering och ekonomi. Systemansvar för bibliotekets datasystem.