Talböcker - Daisy

Talböcker är inläsningar av tryckta böcker för personer med läsnedsättning.

Hand knappar på en daisyspelare.
Daisyspelare för talböcker

Som läsnedsättning räknas till exempel synskada, afasi, dyslexi eller rörelsehinder. Talböcker produceras genom ett undantag i upphovsrättslagen av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Skivorna är inspelade i Daisy-format vilket innebär till exempel att du kan bläddra mellan sidor och kapitel och välja uppläsningshastighet. För att få tillgång till dessa funktioner behöver du en särskild Daisyspelare som kan lånas på biblioteket eller på syncentralen som ett hjälpmedel för synskadade. Om du inte har tillgång till en daisyspelare så fungerar skivan som en vanlig MP3-skiva men då utan sina extra funktioner.

Talböcker finns på våra bibliotek för utlån. Det finns även möjlighet för alla som har en läsnedsättning att själv välja och ladda ned böcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) via deras digitala tjänst Legimus. Tryck på länken för mer information.

Kontakt