Ansvar för Boken kommer och mediaurval för vuxenlitteratur.